Roman

Roman

niedziela, 15 kwietnia 2018

GDZIE BYŁ BÓG W CZASIE ZAGŁADY PYTAJĄ "ŻYDZI" I "NIE ŻYDZI" MYŚLĄCY

- Gdzie był Bóg podczas Holokaustu? - pyta inteligentny homo sapiens - człowiek czujący
i samodzielnie rozumujący, jednak  żadna 
istota ludzka nie może odpowiedzieć na to pytanie.
- Z tej przyczyny powstało wiele interpretacji.
Czym było to potworne zjawisko...?

- Gdzie był Bóg, nasz Stwórca, nasz miłosierny Ojciec, który jest czystą, bezwarunkową MIŁOŚCIĄ ?Gdzie był podczas holocaustu pytają ofiary zagłady, którym udało się cudem przeżyć lata grozy, pytają
o to ich dzieci i wnuki, pytają się rabini i kapłani systemów religijnych...
Rabbi Ari Enkin omawia - ale nigdy nie spróbuje odpowiedzieć - słynne pytanie: Gdzie był Bóg podczas Holokaustu?
W gruncie rzeczy to pytanie odnosi się do zjawiska zwanego ludobójstwem gdzie jedna grupa ludzi pozbawia prawa do życia pozostałych członków ich gatunku i nie tylko, bo przecież w każdym ludzkim ciele żyje dusza stworzona przez tego samego Stwórcę - bratnia alo siostrzana dusza.

Ludzie którzy z różnych względów czują się "żydami" lub "Żydami"  obchodzą teraz -jak co roku - ustanowione święto o hebrajskiej nazwie Jom Hashoah, Dzień Pamięci o zagładzie. o zagładzie  milionów ofiar nazistowskich Niemiec. W Izraelu pamięta się przede wszystkim o zbrodniach popełnionych przez hitlerowców na narodzie żydowskim. Flagi na budynkach publicznych opuszczone są do połowy masztu. To święto śmierci. Śmierć kultywowana jest także w innych systemach religijnych. Np. ukrzyżowanie Zbawiciela. jezusa, ciała, w którym żył i z pomocą którego uczył Chrystus podczas swojej misji na Ziemi. Choć wuj Jezusa, Josef z Arymatei zdjął z krzyża umęczone ciało -  niewinnego  człowieka - to po dzień dzisiejszy to martwe ciało jest przybijane z powrotem do krzyża na polecenie różnych kapłanów w celu odstraszenia tych, którzy decydują się kroczyć śladami największego Nauczyciela  i Proroka.
- W tym miejscu proponuje zastanowić się, dlaczego nie ustanowiono święta ku pamięci ofiar rzekomo "świętej" inkwizycji?

Z powrotem do dzisiejszego Izraela. Święto Jom Hashoah (Dzień Zagłady, Dzień Holocaustu jak je modnie nazwano) stało się oficjalnym izraelskim świętem w 1953 roku, gdy zostało podpisane przez ówczesnego premiera, Davida Ben Guriona.
Łacińska data zmienia się nieco co roku, ponieważ Dzień Zagłady został ustanowiony zgodnie
z kalendarzem hebrajskim: 27 dnia w miesiącu Nissan. Ten właśnie dzień został wybrany, ponieważ był to dzień powstania w getcie warszawskim przez tych, którzy postanowili wbrew nauce Stwórcy, który jest wszechobecnym życiem wziąć miecz, czyli broń  w swoje dłonie i z bronią w ręce stawiać opór wrogowi, czyli zabijać. Ci ludzie nie byli gotowi tak jak ich bogobojni bracia i siostry pozwolić wrogom zabijać bezkarnie bezbronnych, kobiety, starców
i dzieci. Z punktu widzenia  bogobojnych wyznawców nauki mojżeszowej (patrz: dEKALOG: NIE ZABIJAJ), Nnie wolno wierzącemu w Boga człowiekowi zabijać innych ludzi - nawet wrogów i dlatego nie broniąc się pozwalali Niemcom na poniżani ich, na wysyłanie ich do obozów zagłady, do zamykania ich w bożnicach, gdzie palono ich czasem żywcem, a oni wierzyli, że "niezbadane są wyroki Boże". 
- Nie tak dawno, premier Izraela, Benjamin Netanyahu oświadczył, za namową doradców (jak każdy premier w innych krajach ma doradców, których lud roboczy nie zna), że Hitler wcale nie chciał mordować Żydów, a tylko chciał się ich pozbyć z Niemiec. Ludzie majstrując przy t.zw.naukach mojżeszowych zmienili "nie zabijaj" na "nie morduj" bo tak jest władzy praktyczniej
i wygodniej. Ale Dzień zagłady jest w dzisiejszym Izraelu obchodzony, a generałowie widzą w ludziach
z getta warszawskiego normalnych ludzi, którzy zareagowali jak Pan Bóg przykazał w obliczu bezlitosnego wroga. Oni rezonują z nauką Talmudu pisanego przez ludzi, a nie przez Boga, który jest ŚwiętymŻyciem:"Gdy widzisz, że zbliża się Bóg, który idzie by cię zabić - wstań i zabij póki jeszcze czas
". 
W wojsku nie ma miejsca na "przykazania" Boże.
To nie ten klub.

- Często, w różnych krajach byłem po wykładach pytany: "Dlaczego Bóg pozwolił, aby doszło do Holocaustu?"- Równie dobrze można pytać, dlaczego wszechwiedzący, mądry Bóg pozwala na to, że zderzają się ze sobą galaktyki?!
- Moja odpowiedź: właśnie dlatego, bo jest wszechwiedący i zna koniec tych, którzy są odpowiedzialni za takie "eksperymenty" na sobie samych i na ich ofiarach. Boga nie można zczłowieczać i oczekiwać od Niego ludzkich reakcji. Jeśli chcemy wrócić do stanu boskości, do naszego naturalnego stanu kosmicznej, uniwersalnej świadomości, to uczmy się od naszego Ojca, który jest wszechobecnym Życiem.
To z tego Źródła pochodzi mojżeszowy Dekalogi chrystusowe "Kazanie na Górze. 
- Dlatego opłaca się i warto  zadać takie pytania jak: G d z i e?!, gdzie?! był wszechwiedzący Bóg, gdy
 rozpoczął się bunt aniołów, duchowych,
 stworzonych przezeń nieśmiertelnych duchowych
 istot istot, które zbuntowały się przeciw Jego
 uniwersalnym Prawom Życia, życia w stanie
 szczęścia i radości- życia w Nieskończoności
w Świetle Boskości?
- gdzie był Bóg w dni zagłady żydów,
 gdzie był Bóg, gdy płonęły stosy inkwizycji,
- gdzie był gdy Amerykanie zrzucali bomby atomowe na Japonię?; warto spytać, bo nawet wielcy prorocy starożytnego Izraela nie mogli zrozumieć,
d l a c z e g o Bóg  pozwala, dopuszcza, aby się mogły zaistnieć tak potworne zjawiska,
a skoro 
 prorocy nie wiedzieli, jak możemy my, ofiary kontroli umysłów znaleźć odpowiedzi na te pytania?
- W języku hebrajskim słowo El to Bóg w liczbie pojedynczej. Istnieje jednak jeszcze jeden wyraz - elohim, a ten jest liczbą mnogą i tłumaczony np. na język polski może oznaczać "bogowie" albo "bóstwa". Tego wyrazu nie wolno głośno i nadaremno wypowiadać ortodoksyjnemu wyznawcy judaizmu.Czy to nie ciekawe, że człowiekowi nie wolno używać dowoli imienia swego Ojca i Stwórcy, który tego ani  niczego swoim dzieciom nie broni; nie zabroni nawet eksperymentu samozniszczenia... W tym miejscu można zacytować proroka Habakuka (1:3): "Dlaczego pozwalacie, by przemoc, bezprawie, przestępczość
i okrucieństwo szerzyły się wszędzie?" 
Jak wynika z powyższego to wszystko już było, ale
z tego nie wynika, że tak musi być. Wiedząc, że przyszłość zaczyna się teraz, w tym momencie każdy z nas może zdecydować i wybrać w jakiej przyszłości chce i w jakim świecie, w jakim wymiarze świadomości i wśród jakich istot chce żyć.
JESTEŚMY WOLNI, JESTEŚMY WOLNYMI ISTOTAMI. 
 Jeśli prorocy nie wiedzieli, ale my, budzący się
z wielowiekowego letargu religijnego ludzie XXI wieku możemy wiedzieć, bo 10 przykazań i kazanie na górze są skierowane do nas i dla nas - dla tych, którzy budzą się i tęsknią za zdrowym trybem życia zgodnie z Boską wolą, a nie zgodnie z dopuszczoną samowolą wykorzystując prawo wolnej woli.
- Pytanie które skierował prorok Habakuk pod adresem astralnych nadzorców Ziemi i jej mieszkańców, zadawało już w minionym stuleciu kilku kontaktowców - ludzi, którzy przeżyli tzw. spotkanie 3-go stopnia z przybyszami spoza Ziemi, zwanymi też ufonautami. Jednym z nich był dr. Frank Stranges, którego odwiedziłem w 1980 roku w jego domu w Van Nuys w Kaliforni. On także zadał podobne pytanie jak prorok Habakuk "człowiekowi
z gwiazd", który przedstawił mu się jako Valiant Thor, który gościł w Pentagonie i rozmawiał osobiście
z ówczesnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, gen. Eisenhowerem, którego wnuczka, Laura wzięła udział w ubiegłym roku w zorganizowanej w 
Warszawie  konferencji "Ujawniając Prawdę"https://www.youtube.com/watch?v=lQIgJa-P8zE&t=584s

- Wracając jeszcze do zagłady ludzi utożsamiających się się z pojęciem "żydzi", rabini z całego spektrum judaizmu oferowali szereg teologicznych interpretacji i podejść do tematu  Holocaustu. Teologia, jak sama nazwa wskazuje stara się logicznie rozpracować Boga, który jest istotą duchową, a nie człowiekiem, czyli narzędziem ducha.

- I tak niektórzy rabini twierdzili, że zagłada była karą Bożą za to popełnione w przeszłości grzechy... [Zastanawiam się (nie jako rabin) czy kochający Ojciec może karać
w ogóle swoje dzieci, które stworzył na swój obraz
i swoje podobieństwo, a więc widzi je jako doskonałe istoty, ; także nasz brat, Chrystus uczył:
 "Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz w niebie". (Mt 5,48) ]. Inni abini odrzucali pogląd, że Holocaust był Boską karą. Wierzyli, że to niezrozumiały dla człowieka boski dekret. Jeszcze inni uznali, że dobry Bóg nie istnieje i z czasem obsunęli si e w satanizm starając się usprawiedliwić istotę uzurpującą sobie granie roli nieomylnego, zdolnego do wszystkiego Boga.

Inni zaś doszli do wniosku, że ci, którzy zostali zamordowani podczas Holokaustu, są "kedoshim", czyli  - świętymi, którzy mimo że byli mordowani nie zaniechali święcenia imienia Bożego (święć się imię Twoje - jak uczył Chrystus przez medium - Jezusa) ...
- Gdzie więc był Bóg podczas Holocaustu?
- Prawdopodobnie był tuż obok ofiar, płacząc, gdy zobaczył, jak złe mogą być Jego stworzenia. Chcemy wolnej woli, a On nam ją dał! - powiedział mi kiedyś pewien rabin, który przyszedł na mój wykład na temat pojawienia się nad Izraelem w latach 90-ch minionego stulecia "latających spodków nad tajnymi instalacjami wojskowymi i uczelniami.
- Odpowiedziałem mu wtedy, że Bóg jest w każdym człowieku i nie płacze, ale dogmaty jego wiary nie pozwalały mu widzieć Boga, wszechobecne Życie - jedyną Świętość w ożywionym wszechświecie. który jest naszym wspólnym domem. 

- Jak powiedział rabin Akiwa: "Wszystko jest przewidziane, ale daje wolną wolę".
- Oskarżanie Boga że to Jego wina, że doszło do zagłady, bo dał ludziom wolną wolę zamiast radykalnie egzekwować swoje kosmiczne prawa wskazuje na syndrom doradcy Boga z powodu którego cierpią ci, którzy takiego Boga chcą stworzyć.

Być może obwinianie Boga może być porównywalne do sytuacji nastolatka, który błaga ojca, by pozwolił mu jeździć jego samochodem i chociaż obiecuje być ostrożnym i odpowiedzialnym, upija się z kolegami
i rozbija samochód, a następnie obwinia ojca, że to jego wina bo posłuchał go i dał mu klucz do samochodu! Taka postawa nazywa się w języku ludowym "odwracaniem kota ogonem" albo "merdaniem psem"
- Jeśli wierzymy, że ludzkość zasługuje na prawo wolnej woli i na wolność wyboru, to musimy zaakceptować konsekwencje podjętych decyzji - zarówno pozytywnych, służących dalszemu rozwojowi jak i złych, szkodliwych.
- W przedwojennej Europie  naród niemiecki uosabiał kulturę, filozoficzną moralność i postęp naukowy. Członkowie tego samego narodu popełnili okropne zbrodnie znane z historii Ziemian! Inspirowanym niemieckim intelektualistom zabrakło serca, zabrakło Chrystusa. Zignorowali obecność Boga w sobie i w bliźnich. Tak decydowali o swojej przyszłości.
W istnienie Boga - wszechobecnego, świętego Życia nie trzeba wierzyć, lecz należy mu ufać, a to nie to samo. Wiara to stagnacja duchowa, ufność to czyn,
a czyn jest aktem mądrości. Ta mądrość promieniuje z wnętrza każdej duszy, każdego człowieka.
Nie matujmy tego promieniowania.

piątek, 13 kwietnia 2018

SYNDROM MIMOZY.


- Prastare szatańskie "prawo" zemsty - "oko za oko" zbiera żniwa po dziś dzień.
  Najwyraźniej widać to tam, gdzie jest ono wcielane w życie codzienne, dziesięciolecie za dziesięcioleciem. Tak zwany "konflikt izraelsko-palestyński" jest tego najlepszym przykładem. Obie strony konfliktu to ludzie, którzy chętnie żyliby w zgodzie na materii i w materialistycznym świecie gdyby nie okuliści
i dentyści, bo tam gdzie panuje prawo zemsty - oko za oko, ząb za ząb  tam wspaniale żyją dentyści i okuliści; bankierzy i handlarze bronią mają pełne ręce roboty. Ludzi żyjących w stanie duchowej niewiedzy można - jak wiemy -
z wielką łatwością skłócać, ale gdy tylko zostawić ich w spokoju, od razu chcą handlować i łączy ich chęć zysku. Jak myślicie, dlaczego od 1948 roku ani jedno państwo muzułmańskie, arabskie nie przyjęło do siebie braci Arabów, muzułmanów jakby nie było, a wolą potajemnie a ostatnio coraz jawniej prowadzić intratne interesy z Izraelem, gdzie także wielu mieszkańców Strefy Gazy zarabiało sobie uczciwie pieniądze na życie pracując w Izraelu i / lub prowadząc swoje interesy z Izraelczykami, ale do czasu, gdy terroryści
z Hamasu przejęli kontrolę nad ich życiem i zaczęli wymuszać na mieszkańcach Gazy poprawność polityczną?  Pozostańmy obiektywni, nie bierzmy stron, bo bo obie strony konfliktu potrzebują się nawzajem i uczą się wiele poznając siebie.

Pisarz i student z Birzeit University Bara al Qadi
(jak jego poprzednicy) został uwięziony i torturowany w 2015 roku

za krytykowanie polityki i postępowania Autonomii Palestyńskiej.
Takich jak on są setki. Tam także ludzie budzą się z niewoli umysłów'
z niewoli poprawności

(Youtube / Screenshot)

Pytanie: Kto jest "godny", zgodnie z obowiązującą, polityczną poprawnością, aby środki masowego przekazu (mainstream media) zwróciły na niego uwagę, czy izraelski żołnierz służący w punkcie kontrolnym, na granicy Izraela, czy Arabowie, muzułmanie torturowani przez islamistów w Autonomii Palestyńskiej lub w Gazie przez Hamas?


- Jak reaguje świat - jeśli w ogóle- gdy Palestyńczycy oskarżają władze Autonomii i terrorystyczną organizacje HAMAS o tortury,napaść i zamach na swobody publiczne i lub używanie dzieci i obywateli jako żywych tarczy.
 Jak reagują main streem media  gdy w tym samym czasie wskazują poprawnie palcem w stronę Izraela? 
- Sprzedajne media w rękach schorzałych psychicznie, międzynarodowych iluminatów* udostępnią "ludobójcze postępowanie"  jak najszerszemu gronu odbiorców t.zw. opinii publicznej, ale o palestyńskim, islamskim zamordyzmie
i o skarżących się Arabach torturowanych w więzieniach palestyńskich ani słowa. Ci ludzie są niegodni wzmianki. nie liczy się obiektywna prawda lecz polityczna poprawność stworzona przez iluminatów, magów potrafiących zręcznie i sprytnie manipulować uczuciami tak zwanej "opinii publicznej", która nie ma w tej szatańskiej grze nic do powiedzenia; jej rola ograniczona jest li tylko do reagowania. W tym momencie, szanowny Czytelniku możesz zastanowić się
i zadać sobie pytanie: Czy ja świadomie żyję, czy tylko reaguję jak mimoza na impulsy z zewnątrz? Bezduszni, poprawni dziennikarze zamienią Cię w mimozę.
(* http://romannacht.blogspot.com/2014/12/dlaczego-iliminaci-sa-antysemitami.html

Historia nie kończy się na tym. Poprawne politycznie, kontrolowane przez  przez iluminatów, Rząd Cieni, Chazarską Mafię, jak się zwą, tak się zwą [im i tak na tym nie zależy; oni każą grać i opłacają orkiestrę, a Ziemianie tańczą] organizacje praw człowieka (a organizacje to znowu ludzie opłacani za to, że posłusznie głoszą i piszą to, co im iluminaccy pracodawcy nakazali) będą wskazywać palcem winnego - na Izrael za "zgwałcenie" "palestyńskich" praw człowieka , a Rada Bezpieczeństwa loży ONZ (ludzie na ciepłych posadkach) musi pro forma, gwoli poprawności odegrać w tej farsie teatralnej scenę pt. "Sesja nadzwyczajna" w celu "wyrażenia troski, i "potępienia Izraela", po czym... znudzeni tą szopką ludzie idą z innymi ludźmi na lunch lub dinner, gdzie są nagradzani przez swoich nieskromnie bogatych zleceniodawców, prawników pracujących dla swoich zleceniodawców, bezwstydnie bogatych szaleńców wierzących, że są aniołami upoważnionymi przez Boga na Ziemi (do czego "przyznał" się publicznie przyznał np. duch, żyjący w szacie ziemskiej znanej jako opiniotwórca - Georg Soros.).
- Jeśli nadal czcigodny Czytelniku jesteś za... i przeciw..., jeśli dotknął Cię już syndrom mimozy to pamiętaj, że ci sami ludzie napiętnują jutro Twój kraj jeśli wymagać tego będzie poprawność zniekształcająca obraz rzeczywistości.


Palestinian Media Watch [PMW]
- Oto przykład bezduszności opłacanych dziennikarzy i mass mediów.

To można określić tylko jako niżej niż poniżej pasa".

-Palestyńska  telewizja fałszywie przedstawiała fotografię ofiar niemieckich obozów" koncentracyjnych jako "Arabów", dokonując absurdalnego twierdzenia, że Żydzi spalają Arabów w piecu.

Zaledwie kilka dni przed Izraelskim Dniem Pamięci,  Autonomia Palestyńska popełniła jeden z najbardziej szokujących pokazów nienawiści i obłudy, używając swojej sieci telewizyjnej do pokazania światu fotografii ofiar hitlerowskiego obozu koncentracyjnego twierdząc, że ofiarami na załączonej fotografii są Arabowie zamordowani przezIzraelczyków.

- PA TV zmieniła sfałszowała fotografię przedstawiające setki martwych ciał w znalezionych w nazistowskim obozie koncentracyjnym w Nordhausen,nieopodal Buchenwaldu, przedstawiającą ofiary jako "Arabów zamordowanych i spalonych przez Żydów 9 kwietnia 1948 roku". Magicy propagandy chcą w ten sposób osiągnąć współczucie Zachodu i odzyskać setki milionów dorarów darowizn na rzecz "okupowanego przez Izrael narodu". 
- Aby sprytnie manipulować opinią publiczną, a szczególnie tymi, którzy nie rozumują samodzielnie a tylko reagują,  palestyńska TV usunęła odzież noszoną wobozach koncentracyjnych i amerykańskich żołnierzy z oryginalnej fotografii, po czym nieźle opłacani dziennikarze umieścili absurdalne twierdzenie, że "żydzi palą Arabów w piecach i tak było właśnie w 1948 roku,gdy rzekomo"Żydzi] palili kobiety i dzieci w wiejskim piecu ". P
- Ponadto, po sfałszowaniu fotografii obozu koncentracyjnego w Niemczech, PA TV pokazała fotografię ofiar masakry w obozie Sabra i Shatila, zbrodni popełnionej przez chrześcijańskie siły libańskie - i twierdząc, że i "tę zbrodnię popełnili Żydzi popełnili Żydzi w 1948 roku".

Te i poprzednie fałszerstwa i kłamstwa speców od propagandy Autonomii Palestyńskiej zbiegły się z  Dniem Pamięci o niemieckim Holokauście.
- Po tym jak prezydent Donald Trump zakręcił kran z którego płynęły setki milionów dolarów amerykańskich podatników dla "bezbronnych Palestyńczyków", wiele państw europejskich poszło za jego przykładem. Np. Np. norweski deputowany, Peter Gitmark zwrócił się do komisji kontroli parlamentarnej, by ta zbadała sprawę tego, co nazwał "pośrednim" wkładem Norwegii w palestyński terroryzm.

niedziela, 8 kwietnia 2018

NAD NASZYM GŁOWAMI, ZA NASZYMI PLECAMI...


   - Z początkiem 2015 roku wsadzono do więzienia mecenasa Michaela Shimptona za to, że poinformował rząd brytyjski o tym, że w porcie Bremerhaven w Niemczech przemycono broń jądrową, którą następnie umieszczono nieopodal Londynu w miejscu, z którego eksplozja obejmuje Stadion Olimpijski, gdzie w roku 2012 odbywały się zawody Olimpiady letniej.
W trakcie przewodu sądowego, Shrimpton twierdził, że za tą operacją stoi Niemiecka Służba Obrony (Deutsche Verteidigungs Dienst*); jest to nazistowska tajna organizacja z Dachau, która dysponuje filiami rozsianymi na całym świecie i oczywiście natychmiast trafił na obserwacje i badania psychiatryczne, a w tym samym czasie prasa ukazała go jako obywatela uchylającego się od lojalnego płacenia podatków. Mecenas Shrimpton trafił do więzienia, a usłużna prasa doniosła, że to on stanowi zagrożenie dla zdrowego społeczeństwa a nie Niemcy.
I tak "łowca szpiegów" Spyhunter jak go znano w kręgach dziennikarzy śledczych nie został pozbawiony w celi więziennej prawa do rozmów telefonicznych, odwiedzin, korespondencji i publikowania czegokolwiek
w jakiejkolwiek formie. Więzień twierdzi, że za tym wszystkim stoi tajna, terrorystyczna organizacja niemiecka w pewnym sensie prawe wszechmogąca dzięki swoim koneksjom, jak m.in.. rodzina Bushów (właściwie Buschów)
w USA,

   - W tajemniczych okolicznościach, q roku 2010 odszedł z tego świata Edward Harley zany też jako autor posługujący się pseudonimem Christopher Story. Może David Icke, podczas swojego pobytu w Polsce powie coś więcej na ten temat... Ludzie ze służb specjalnych twierdzą, że Harley, syn pułkownika Henry'ego Harleya znany był ze swoich kontaktów z agentem KGB, który uciekł na Zachód i jego książki pt. Perestrojka Deception (Pierestrojka to oszustwo).
Harley alis Story był znany jako człowiek niedowierzający Gorbaczowowi. Od pocątku wydawał bardzo szanowane czasopismo Soviet Analyst, jak również International Currency review, które prenumerował bank Światowy, RezerwaFederalna oraz Bank of England. Harley był także doradcą Żelaznej Damy", pani premier wielkiej Brytanii, Margaret Thatcher. Harley, absolwent uniwersytetu Oxford był agentem służb specjalnych Jej Królewskiej Mości. Jego koledzy po fachu twierdzą, że to nazistowska DVD go usunęła.


JKM Elżbieta II
- Story był przyjaźnił się z Lee Wantą, doradcą aktora filmowego, który odgrywał rolę 40 prezydenta Stanów Zjednoczonych - Ronalda Reagana. Lee Wanta
w ówczesnym teatrze amerykańskim był koordynatorem wywiadu Białego Domu, a więc mowa tu o wspaniale poinformowanym i trzeźwym człowiek zdającym sobie sprawę z tego, co jest grane w tym biomaterialistycznym świecie i kim są główni gracze rozdający karty przy tym stole.

- Z biografii Wanty dowiadujemy się m.in. o walce między poplecznikami reagana, którzy zainstalowali go w Białym Domu a nazistowskiej, niemieckiej organizacji z Dachau, która przetrwała t.zw. II-gą wojnę światową
i przeprowadza tajne operacje na całym świecie. Deutsche Verteidigung Dienst* posiada swoich agentów także w Białym Domu. (W tym miejscu warto przypomnieć, że Snowdon po ucieczce z USA do Moskwy twierdził, że ta sama grupa istot poza ziemskich z konstelacji Byka, planety nazywanej przez Arabów Aldebaran, kontroluje po dziś dzień amerykańskie rządy demokratyczne jak
i republikańskie). Dziennikarze i politycy, którzy interesują się poczynaniami tej organizacji lub stają jej na drodze zostają zniesławiani i znikają lub zostają zabici w niejasnych okolicznościach. Współpracownikami DVD w USA jest rodzina Buschów alias Bushów (wg. angielskiej pisowni) oraz inni amerykańscy "konserwatyści".  Christopher Story po rozmowach z Wantą uznawał Hitlera oraz wielu brytyjskich i amerykańskich polityków, bankierów i dziennikarzy jako marionetki DVD.
- Lee Wanta zgromadził miliardy dolarów, kapitał potrzebny na uwolnienie spod kontroli międzynarodowych bankierów amerykańskiego Banku Centralnego - t.zw. Rezerwy Federalnej.  Wanta śledząc Hansa Brandta vel Mark Rich,  który był wieloletnim powiernikiem Clintonów, dyrektora operacyjnego DVD, znalazł się w Szwajcarii, gdzie został porwany i zamknięty w areszcie.
Po "ekstradycji"znalazł się z powrotem w USA, gdzie skazano go za "uchylanie się od płacenia podatków". Zebrane przez niego miliardy dolarów na cele patriotyczne zgodnie z Protokołami Reagana-Wanty Mitteranda dostały się
w ręce agentów służących rodzinie Bushów. "Kuratorem" tych pieniędzy
i protokołów sąd minował niemiecką organizację DVD, mimo iż Wanta twierdził, że ta właśnie organizacja była zaangażowana w zamach na prezydenta Reagana w 19 81 roku, gdy John Hinckley strzelił do reagana w celu odwrócenia uwagi świadków tego, co stało się potem, w limuzynie, do której agencji ochrony prezydenta wciągnęli Reagana zgodnie z procedurą. Nancy Reagan twierdziła, że jej mąż został postrzelony w limuzynie przez człowieka z ochrony.
Potem Reaganem zajął się profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, niemiecki lekarz i psychiatra, Alois Alzheimer. Pierwszą damę prasa nazywała odtąd alkoholiczką
John Warnock Hinckley jr. nota bene był bliskim przyjacielem Bushów. DVD współpracuje z Radą Stosunków Zagranicznych ( Council on Foreign Relations (CFR) braci Rockefellerów,  organizacji, której pierwszym przewodniczącym organizacji był Paul Warburg, szef amerykańskiego oddziału koncernu I. G. Farben (z filią w Auschwitz). Doradcą tej organizacji był przyjaciel klanu Rockefellerów, Zbigniew Brzeziński, zwolennik hegemonii amerykańskiejktóry urządził spotkanie generała Jaruzelskiego z Davidem Rockefellerem, 25 września 1985 roku.


Wkrótce opinia publiczna nie będzie w stanie samodzielnie
rozumować lub myśleć.
Ludzie będą w stanie tylko papugować informacje,
które otrzymali jako wiadomości poprzedniego wieczoru.
- Gy mówimy o frankistach. o Grupie Bilderberg założonej przez holenderskiego księcia Bernarda, małżonka królowej Niderlandów, wysokiej rangi oficera SS,
o Mafii Chazarskiej, o europejskiej, katolickiej czarnej szlachcie oddanej czarnej magii [https://en.wikipedia.org/wiki/Black_nobility], czy o o Świętym Przymierzu, watykańskiej agencji wywiadowczej zwanąt eż Istotą  (The Entity), to zawze mówimy o ludziach którzy zdradzają swój gatunek i siebie samych starając się przypodobać i służyć swoim astralnym panom, demonom, upadłym istotom, które popadły w niezdrowe stany psychotyczne. To wielka tragedia
w naszej kosmicznej rodzinie. Te istoty i ci ludzie są gotowi do wszystkiego aby tylo utrzymać cugle władzy w swoich dłoniach nie tylko na tej małej planetce zwanej Adama albo Gaja lub Ziemia. Stąd szkodliwe "szczepionki" stąd nienawiść i obrzydzenie tych kręgów do budzących się mas niewolników
- nienawiść przeistaczająca się w ludobójstwo, stąd niezrozumiałe wypowiedzi
i czyny takich, obecnie żyjących "liderów ludzkości" jak Angela Merkel niszcząca cywilizację europejską (judeochrześcijańską) posługując się zdziczałymi, islamskimi fanatykami religijnymi, wx-prezydent USA, Barak Obama, który wspierał potajemnie terrorystyczną organizację Hezbollah i odradzający się półksiężyc perski - Iran, stąd bezgraniczna tolerancja prezydwnta Hollanda
i europejskich dworów królewskich w stosunku do wrogich islamistów zagnieżdżających się w ich królestwach i państwach, stąd wypowiedzi premiera Izraela, Benjamina Natanjahu ("Hitler nie chciał eksterminacji żydów...,)...
Nie myślcie, że Polska jest wyjątkiem.  Polska tak jak Izraela, USA czy Czad, Albania musi być posłuszna dyrektywom z wierzchołka piramidy zła, które zniewala ludzkość od setek tysięcy lat rękoma tych, którzy  za przywilej władzy nad innymi, za wygodne życie w materii poświęca swoich braci i siostry, swoje dzieci i wnuki na ołtarzu Satany alias Lucyfera/y. Politycy USA, Uk, Unii Europejskiej itd. otrzymują dyrektywy z góry, a "góra" z astralu przez ludzi
o zdolnością medialnych (channeling). Mamy tu do czynienia z hierarchią szatańską, tak więc wypowiedzi pana Kaczyńskiego, pana Bergholio. pani Merkel. pana Trumpa, pana Natanjahu i reszty tego naziemnego towarzystwa nie są ich wypowiedziami. Ci ludzie po prostu nie mają odwagi myśleć samodzielnie bo zależy im na karierze i wygodzie w  t y m  świecie.
- A co nam zwykłym zjadaczom falafla i bułek z serem zostało?
- Zostało nam wziąć nasze życie i zdrowie w swoje ręce i przestać patrzeć
w góre na ayturytety teoo świata, ktore dziś maja na sobie jeszcze ziemskie skafandry, a jutro zostaną z nich wyłuskani, bo Szatan niszczy swoje narzędzia, a nie interesuja go/jej ci, który sa niepridatni, niezgodni, i nie ppugują, jak to ujął Big Zbig. 
*http://romannacht.blogspot.com/2016/01/niemieckie-diaby-i-loza-dvd.html